Αγίου Κωνσταντίνου 39 – 22 200 Μεγαλόπολη – Αρκαδία | Τηλ.: 27910 22 189 | E-mail: abim@abim.gr

TO SITE ΜΕ ΤΗΝ ΕΞΕΙ∆ΙΚΕΥΣΗ ΣΤΟΥΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΣΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΤΗΝ ΑΡΚΑ∆ΙΑ ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΟΝΟ….

Αγίου Κωνσταντίνου 39 – 22 200 Μεγαλόπολη – Αρκαδία | Τηλ.: 27910 22 189 | E-mail: abim@abim.gr

TO SITE ΜΕ ΤΗΝ ΕΞΕΙ∆ΙΚΕΥΣΗ ΣΤΟΥΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΣΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΤΗΝ ΑΡΚΑ∆ΙΑ ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΟΝΟ….

Η « Α.ΒΙ.Μ Electronics » ιδρύθηκε το 1991 συνεχίζοντας τις δραστηριότητες της Sparktie HELAS E.Π.Ε που προϋπήρχε από το 1985.

Σκοπός της εταιρείας είναι η κατασκευή και εμπορία μετασχηματιστών μέσης και χαμηλής τάσης.

Ανορθωτές και τροφοδοτικά συνεχούς τάσης, υψηλής τεχνολογίας. Στα 40 χρόνια λειτουργίας της καταξιώθηκε σαν μία από τις μεγάλες κατασκευαστικές εταιρείες στο χώρο των μετασχηματιστών.
Η « Α.ΒΙ.Μ Electronics » ακολουθώντας μια συνεχή δυναμική πορεία συμβατικής και σύγχρονης τεχνολογίας με απόλυτη επιτυχία, προσέφερε και συνεχίζει να προσφέρει τις υπηρεσίες της σε πολλούς μεγάλους κρατικούς οργανισμούς, όπως ΔΕΗ και ΟΤΕ, καθώς και σε μεγάλα βιομηχανικά συγκροτήματα, είτε με απευθείας ανάθεση είτε μέσω των πελατών της που βρίσκονται σε ολόκληρη την ελληνική αγορά.
Τα προϊόντα της Α.ΒΙ.Μ. κατασκευάζονται σύμφωνα με τους διεθνείς τεχνικούς κανονισμούς ασφαλείας του Ε.Λ.Ο.Τ. και φέρουν την σήμανση CE.

Επίσης τα προϊόντα μας έχουν τις προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΝ 60 742:88.

Το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό πάνω στα νέα τεχνολογικά δεδομένα καθώς και ο πλήρης μηχανολογικός και ηλεκτρονικός εξοπλισμός μας επιτρέπει την ποιοτική αναβάθμιση των παραγόμενων προϊόντων μας. Εκτός των τυποποιημένων προϊόντων κατασκευάζουμε και προϊόντα προσαρμοσμένα στις ιδιαίτερες ανάγκες των πελατών μας.
Στις δραστηριότητες αυτές περιλαμβάνονται η εισαγωγή και εμπορία ηλεκτρονικών και Ηλεκτρολογικών ειδών όπως: Σταθεροποιητές τάσης, Μονοφασικούς, Τριφασικούς, Συστήματα Αδιάλειπτης Παροχής Tάσης UPS, Converter DC/DC, Inverter DC/AC, Αυτόματους Φορτιστές Mολύβδου, Παλμοτροφοδοτικά Switching Ρυθμιζόμενης Εξόδου και Εργαστηριακά Τροφοδοτικά με Αναλογικές ή Ψηφιακές Ενδείξεις, καθώς και Μετασχηματιστές Υψηλής Τάσεως για Φωτεινές Επιγραφές Neon – Argon.